Προκήρυξη για Αστυνομία. Προθεσμία εγγραφών μέχρι 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Αυτοπροσώπως στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής σας.

Προκήρυξη για Αστυνομία. Προθεσμία εγγραφών μέχρι 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Αυτοπροσώπως στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής σας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ορισμός Εξεταστικών κέντρων για την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών και κατανομή υποψηφίων σ’ αυτά.

Εξεταστικά κέντρα για Αγγλικά.

Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων Μαΐου 2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 2ο ΕΠΑΛ  

Απόφαση ΠΔΕ Κρήτης για λειτουργία τμημάτων μαθητείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ- ΩΨΩΔ4653ΠΣ-ΥΞΩ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Τάξης Μαθητείας 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2ου ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Προσωρινός πίνακας κατάταξης Τάξης Μαθητείας 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2ου ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΠΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Αιτήσεις για μεταλυκειακό έτος -μαθητεία στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

ΠΔΕ-ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-7ΝΡΦ4653ΠΣ-ΝΕ8