Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές σχολές.

Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές σχολές.

Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υποψηφίων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.